Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  OceanWave ventemerd
English menu
blank
 
blank Aktuelt
    strek  
  • HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • iSea- kontrollsystem for full overvåking av system og prosesser ombord
    strek  
  • Større kapasitet med SystemFarm i ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • FarmBase til Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: Utvidet SystemFarm anlegg
    strek  
  • Lerøy Midt: velutrustede FarmBase 700
    strek  
  • Grieg Seafood sin FarmBase Haldde er kommet hjem
    strek  
  • Lenker
    strek  
  • FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Lerøy Midt, Hitra: FarmBase 500
    strek  
  • FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • FarmBase 630 med sekkelager, Cermaq Norway
    strek  
  • FarmBase 500 til Marine Harvest Norway, region sør
    strek  
  • Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500
blank          

 
Illustrasjoner: Reidar Petersen, Marine Construction as og Bård Arnesen, Melk Design as

 

HavLiljen- et havlokalisert merdsystem

Nekst AS har fått godkjent noen av de 16 omsøkte utviklingskonsesjoner til sjøs for HavLiljen- en Havmerd, sammen med Marine Construction som teknologiutvikler. Med på laget er også industri tungvekteren ABB og Sotrabaserte Maritime Engineering. «HavLiljen» er et generisk utformet havlokalisert merdsystem, som baserer seg på grunnleggende egenskaper fra offshore / subsea-teknologi, samt det beste fra norsk oppdrettsindustri.
Deler av teknologien patentsøkes, og vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om teknologi løftet på et sener tidspunkt.

Nekst AS mottok i Juli i år også konsesjon for bygging av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg utenfor Florø, med en kapasitet på 20,000 tonn. Dette anlegget vil ta i bruk det siste av teknologi, og det planlegges at det meste av vannet skal resirkuleres. Teknologien betyr en eksakt kontroll av vannkvalitet, optimal fiskevelferd og fiskehelse, og ingen inngrep i nærliggende vassdrag.

Biproduktet fra produksjonen på land omsettes til elektrisitet og varme ved hjelp av biogassproduksjon, og restproduktet fra gassproduksjonen kan anvendes som gjødsel. Vi tror at den korte driftstida i sjøen og en særs robust fisk betyr at vi unngår sykdom og avlusning og all bruk av medikamenter. Når stormen raser, trekker vi merden sikkert og trygt ned på dypere vann og unngår bølgekreftene og risiko for havari og rømming. Dette er bærekraftig opprett helt i tråd med hva Stortinget ber om.

Innovasjon Norge er med og har støttet prosjektet til Nekst fra første fase. Innovasjon Norge deler synet til Nekst om at sjømatnæringen trenger å ta i bruk ny teknologi.

Partner i Nekst, Kjell Audun Aasen, ser på ABB som en viktig samarbeidspartner, og ikke bare som bidragsyter i teknologi utvikling, både på land og sjø. Offshore anlegg må ha helt andre og strengere sikkerhetsregimer enn tradisjonelt oppdrett. Systemene må være vanntette, og her skal vi lære av olje og gassindustrien.

For ytterligere informasjon kontakt:

Kjell Audun Aasen, Partner i Nekst: +47 98690980 (kjell.audun@online.no)
Martin Ramsdal, Partner i Nekst: +47 95217073 (martin.ramsdal@nekst.no)
Tore Håkon Riple, Daglig leder I Marine Construction +47 93434501 (riple@marineconstruction.com)


   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank