Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt
English menu
blank
 
blank Aktuelt
    strek  
  • HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • FarmBase 550 Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • FarmBase 500 til Marine Harvest region sør
    strek  
  • Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • To FarmBase 630 S/SL hos Cermaq Norway
    strek  
  • FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500
    strek  
  • Lenker
    strek  
  • SystemFarm ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Lerøy Midnor AS, Hitra: FarmBase 500
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: 18 stk. 30x30 m. SystemFarm
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk
blank          

 
 
 

 

FarmBase 500 til Marine Harvest region sør


Marine Construction har levert flere FarmBase 500 betongflåter til Marine Harvest. Flåtene er basert på et konsept hvor 8 siloer er sentrert på flåten. Servicefaciliteter er lokalisert på begge sider av siloene. I tillegg er alle sosialfunksjoner formet som en hestesko på toppen av siloene med kontrollrom/kontorer på midten. Underetasjen rommer betydelige lagerfaciliteter som er tilgjengelige gjennom luker i dekket.

Flåtene har stor lagringskapasitet for ensilasje. Stettekvern, omrøringssystemer for hver tank, og kartipper er en del av det moderne ensilasjeanlegget.
FarmBase konseptet gir maksimal stabilitet uansett hvordan lasten er fordelt på de 8 siloene.   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank