Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  OceanWave ventemerd
English menu
blank
 
blank Aktuelt
    strek  
  • HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • iSea- kontrollsystem for full overvåking av system og prosesser ombord
    strek  
  • Større kapasitet med SystemFarm i ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • FarmBase til Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: Utvidet SystemFarm anlegg
    strek  
  • Lerøy Midt: velutrustede FarmBase 700
    strek  
  • Grieg Seafood sin FarmBase Haldde er kommet hjem
    strek  
  • Lenker
    strek  
  • FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Lerøy Midt, Hitra: FarmBase 500
    strek  
  • FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • FarmBase 630 med sekkelager, Cermaq Norway
    strek  
  • FarmBase 500 til Marine Harvest Norway, region sør
    strek  
  • Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500
blank          

 
 
 

 

FarmBase 500 til Marine Harvest Norway, region sør


Marine Construction har levert flere FarmBase 500 betongflåter til Marine Harvest. Denne typen FarmBase er basert på et konsept hvor 8 siloer er sentrert på flåten. Servicefasiliteter er lokalisert på begge sider av siloene. I tillegg er alle mannskapsfasiliteter formet som en hestesko på toppen av siloene med kontrollrom/kontorer på midten. Underetasjen rommer betydelige lagerfasiliteter som er enkelt tilgjengelige gjennom luker i dekket.

Flåtene har stor lagringskapasitet for ensilasje. Stettekvern, omrøringssystemer for hver tank, og kartipper er en del av det moderne ensilasjeanlegget.
FarmBase konseptet gir maksimal stabilitet uansett hvordan lasten er fordelt på de 8 siloene.   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank