Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  OceanWave ventemerd
English menu
blank
 
blank Aktuelt
    strek  
  • HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • iSea- kontrollsystem for full overvåking av system og prosesser ombord
    strek  
  • Større kapasitet med SystemFarm i ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • FarmBase til Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: Utvidet SystemFarm anlegg
    strek  
  • Lerøy Midt: velutrustede FarmBase 700
    strek  
  • Grieg Seafood sin FarmBase Haldde er kommet hjem
    strek  
  • Lenker
    strek  
  • FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Lerøy Midt, Hitra: FarmBase 500
    strek  
  • FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • FarmBase 630 med sekkelager, Cermaq Norway
    strek  
  • FarmBase 500 til Marine Harvest Norway, region sør
    strek  
  • Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500
blank          

 
 
 
 
 
 
 

 

Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund

Nova Sea på Lovund har et ventemerdanlegg fra Marine Construction. Anlegget består av 5 stk. 15x25 bur, egen plattform for pumper og servicefunksjoner, og ilandføringssystem. Hver merd er utstyrt med wincher i alle 4 hjørner, samt egne stasjonære wincher for notdeling.

Anlegget er basert på SystemFarm prinsippet. Integrert i anlegget er det montert rørgate fra Wingtech. Den ligger under hovedbryggen.


Løsningen Nova Sea har installert er den desidert mest effektive og representerer den beste løsningen for slakterier som i dag finnes på markedet. I utviklingen av dette konseptet har Marine Construction hatt fokus på å få arbeidsforholdene for mannskapet enklest mulig uten at det går ut over effektiviteten.

Marine Construction har levert flere tilsvarende anlegg til Marine Harvest og også deltatt i ombygginger til ventemerdanlegg for flere større bedrifter i bransjen i Norge.


   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank