Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  OceanWave ventemerd
English menu
blank
 
blank Aktuelt
    strek  
  • HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • iSea- kontrollsystem for full overvåking av system og prosesser ombord
    strek  
  • Større kapasitet med SystemFarm i ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • FarmBase til Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: Utvidet SystemFarm anlegg
    strek  
  • Lerøy Midt: velutrustede FarmBase 700
    strek  
  • Grieg Seafood sin FarmBase Haldde er kommet hjem
    strek  
  • Lenker
    strek  
  • FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Lerøy Midt, Hitra: FarmBase 500
    strek  
  • FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • FarmBase 630 med sekkelager, Cermaq Norway
    strek  
  • FarmBase 500 til Marine Harvest Norway, region sør
    strek  
  • Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500
blank          

FarmBase 500 levert til Sjøtroll i januar 2011
 FarmBase 500 levert i 2010.
 
FarmBase 500 levert i 2011.
  FarmBase 500 levert i 2010.
 
FarmBase 500 levert i 2010.
 
 
  Driftssjef Hauge med mannskap på Skaftå flåten.
 
Driftssjef Hauge med mannskap på Skaftå flåten.

 

Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500

Sjøtroll Havbruk AS har FarmBase 500 fra Marine Construction AS.

Denne typen betongflåten har 8 forsiloer lokalisert i senter av flåten. Service- og sosialfunksjoner er plassert på hver side av siloene. Under dekk er det generator, lagertanker for vann og diesel, el.installasjoner, ensilasjesystem og foringsanlegg.

Den ene flåten er lokalisert ved Skaftå i Sørfjorden (Osterøy)og betjener et SystemFarm stålanlegg levert av Marine Construction tidligere. Den andre flåten er lokalisert i Hardangerfjorden.
   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank