Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  Stive stålanlegg
English menu
blank
 
blank Aktuelt
    strek  
  • HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • Lerøy Midt har fått på plass nok en flott FarmBase 700
    strek  
  • Større kapasitet med SystemFarm i ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • FarmBase til Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: Utvidet SystemFarm anlegg
    strek  
  • Grieg Seafood sin FarmBase Haldde er kommet hjem
    strek  
  • Lenker
    strek  
  • FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Lerøy Midt, Hitra: FarmBase 500
    pil Billedgalleri
•
    strek  
  • FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • FarmBase 630 med sekkelager, Cermaq Norway
    strek  
  • Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • FarmBase 500 til Marine Harvest Norway, region sør
    strek  
  • Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500
blank          

 
 
 

 

Lerøy Midt, Hitra: FarmBase 500

Lerøy Midt på Hitra har en FarmBase 500. Flåten innehar alle fasiliteter for effektiv drift og komfortabelt opphold for mannskapet. Flåten ble i sin tid utstyrt med Akvasmart fôringsanlegg. Lerøy Midt har flere nyere FarmBase i sin portefølje av forflåter.

Fra tårnet har driftsoperatørene 360 graders full oversikt over all aktivitet på anlegget. Dette tårnet rommer også overvåkningenheter av aktiviteten i merdene.


Trykk på "Billedgalleri" i venstre marg for å se flere bilder av flåten på lokaliteten ved Hitra.
   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank