Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt
English menu
blank
 
blank Aktuelt
    strek  
  • HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • FarmBase 550 Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • FarmBase 500 til Marine Harvest region sør
    strek  
  • Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • To FarmBase 630 S/SL hos Cermaq Norway
    strek  
  • FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500
    strek  
  • Lenker
    strek  
  • SystemFarm ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Lerøy Midnor AS, Hitra: FarmBase 500
    pil Billedgalleri
•
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: 18 stk. 30x30 m. SystemFarm
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk
blank          

 
 
 

 

Lerøy Midnor AS, Hitra: FarmBase 500

Lerøy Midnor på Hitra fikk i april 09 levert en FarmBase 500, som er den mest moderne og omfangsrike flåten Marine Construction AS har produsert. Flåten innehar alle fasiliteter for effektiv drift og komfortabelt opphold for mannskapet. Flåten er utstyrt med Akvasmart fôringsanlegg. Lerøy Midnor AS fikk også i september 2008 levert en flåte basert på det samme konseptet og av samme størrelse.

Konseptet flåtene består av er 8 siloer samlet i en cluster. Alle nødvendige større service og lagerfunksjoner er under dekk (generatorer, tanker for vann og diesel, el. installasjoner, foringsanlegg etc.), mens alle andre nødvendige funksjoner er sentrert i et kaltlager på hoveddekk. Alle sosialfunksjoner er flyttet over arbeidsdekket. Et tårn gir driftsoperatørene 360 graders full oversikt over all aktivitet på anlegget. Dette tårnet rommer også en rekke skjermer for overvåkning av aktiviteten i merdene. (Trådløs kameraovervåkning).


Trykk på "Billedgalleri" i venstre marg for å se flere bilder av flåten på lokaliteten ved Hitra.
   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank