Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  OceanWave ventemerd
English menu
blank
 
blank Aktuelt
    strek  
  • HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • iSea- kontrollsystem for full overvåking av system og prosesser ombord
    strek  
  • Større kapasitet med SystemFarm i ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • FarmBase til Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: Utvidet SystemFarm anlegg
    strek  
  • Lerøy Midt: velutrustede FarmBase 700
    strek  
  • Grieg Seafood sin FarmBase Haldde er kommet hjem
    strek  
  • Lenker
    strek  
  • FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Lerøy Midt, Hitra: FarmBase 500
    strek  
  • FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • FarmBase 630 med sekkelager, Cermaq Norway
    strek  
  • FarmBase 500 til Marine Harvest Norway, region sør
    strek  
  • Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk
    pil Billedgalleri
•
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500
blank          

 
 
 
 
 
 
 

 

Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk

Marine Construction AS har designet verdens største landbaserte tilvekstanlegg for torsk på Tjeldbergodden.

MC leverte design og engineeringtjenester til Atlantic Cod's nye tilvekstanlegg for torsk på Tjeldbergodden. I forkant av dennee kontrakten hadde Atlantic Cod tegnet avtale med Tjeldbergodden Utvikling AS om leie av arealer, bygninger og annen eksisterende infrastruktur, og kanskje det aller viktigste, tilgang på oppvarmet kjølevann fra metanolfabrikken på stedet.

Anlegget kombinerer oppvarmet vann fra metanolfabrikken med pumpet dypvann for å skape ideell temperaturer i de ulike vekstfasene hos torsken.

Anlegget har en totalkapasitet på 10 mill. torskeyngel på 150 gram. Med et volum på nærmere 9000m³ er anlegget et av verdens største landbaserte sjøvannsanlegg for intensivt fiskeoppdrett.


Trykk på "Billedgalleri" i venstre marg for å se på bilder fra anleggsdriften og det ferdige anlegget.

   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank