Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  Stive stålanlegg
English menu
blank
 
blank Aktuelt
    strek  
  • HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • FarmBase til Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • FarmBase 500 til Marine Harvest Norway, region sør
    strek  
  • Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • FarmBase 630 med sekkelager, Cermaq Norway
    strek  
  • FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500
    strek  
  • Lenker
    strek  
  • SystemFarm ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Lerøy Midt, Hitra: FarmBase 500
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: 18 stk. 30x30 m. SystemFarm
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk
blank          


Vi har gjennomført og levert flere store flotte prosjekter. Her kan du lese om flere av dem.


Noen av våre banebrytende prosjekter er vist til VENSTRE
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank