Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt
English menu
blank
 
blank Om Marine Construction
blank          

vignett

 
 
 
 
 

Effektivitet i industrielt fiskeoppdrett.


Marine Construction AS er en ledende bedrift innen design, produksjon og implementering av effektive løsninger for intensivt fiskeoppdrett på verdensbasis.

I nært samarbeid med flere av de ledende aktørene innenfor fiskeoppdrett i Norge og i resten av verden, er man i stand til raskt å utvikle og implementere nye løsninger for stadig å imøtekomme større krav til effektivisering av produksjonsprosesser.

I snart 25 år har denne strategien brakt Marine Construction AS i fremste rekke når det gjelder å skape stadig mer effektive løsninger for selskaper innen fiskeoppdrett, verden over.

Litt om våre ulike arbeidsområder:


Stålanlegg:

Marine Construction AS har i snart 25 år vært en ledende designer og produsent av hengslede stålanlegg; SystemFarm. Anlegg er levert til mange land og blir produsert i en rekke størrelser og med ulike løsninger og tilpasninger for hver enkelt kunde. Derfor navnet SystemFarm.

Stive stålanlegg, såkalte katamarananlegg, var tidligere også med i porteføljen. Flere slike anlegg er levert av MC til ledende aktører innenfor fiskeoppdrett i Norge.

Ventemerder:

Basert på erfaringen med SystemFarm er Marine Construction AS i dag også en leverandør av spesialdesignede ventemerder til noen av de største lakseslakteriene i Norge. Disse anleggene krever en rekke detaljerte løsninger for å møte kravene til effektivitet i selve slakteoperasjonen.

Betongflåter:

MC har designet og levert mer enn 50 betongflåter til de fleste ledende oppdrettselskapene i Norge og Skottland. Vi har vært en ledende aktør i dette markedet i en årrekke og er i dag den fremste designeren og leverandøren i Norge av slike integrerte løsninger basert på betong.

De største flåtene som er produsert har en kapasitet på 500 tonn, men konseptet kan brukes på enda større kapasiteter om nødvendig. I samarbeid med kunden blir hvert enkelt prosjekt designet ut fra kundens spesifikke ønsker. Kunden velger selv leverandør av fôringsanlegg, og flåtens design blir tilpasset dette valget.

Design og engineering av landbaserte anlegg:

Den siste tilveksten på Marine Construction's liste over produkter og tjenester er system- og prosessdesign av store, integrerte landbaserte anlegg for intensivt fiskeoppdrett. Disse systemløsningene er både krevende og unike i hvert enkelt tilfelle.

Marine Construction's styrke og erfaring ligger i design av systemer som balanserer de ulike prosessene med valg av teknologi og materialer. De anleggene Marine Construction AS har designet til dags dato er blant verdens største i sitt slag. MC har designet både store smoltanlegg og tilvekstanlegg for torskeyngel.

Marine Construction AS er en uavhengig leverandør av slike design- og prosessløsninger, og våre oppdragsgivere står fritt i valg av leverandører av de ulike tekniske komponentene og entreprenørtjenester. 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank