Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  OceanWave ventemerd
English menu
blank
 
blank Våre konsepter
    strek  
  • FarmBase Betongflåter
    strek  
  • SystemFarm Hengslede stålanlegg
    strek  
  • HAVMERD- HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • Landbaserte oppdrettsanlegg
    pil Billedgalleri
•
    strek  
  • AquaNor 2019
    strek  
  • Ventemerder for slakteanlegg
    strek  
  • Stive stålanlegg - Ocean Wave
blank          

 
 
 
 
 

 

Landbaserte oppdrettsanlegg


Marine Construction AS er leverandør av designløsninger til store landbaserte oppdrettsanlegg. Marine Construction AS tar seg av hele designprosessen fra konseptutvikling til detaljplanlegging og underlag for entreprenører. Erfaring fra flere store utbygginger i inn og utland gjør Marine Construction AS til en høyt kvalifisert leverandør av slike tjenester. Marine Construction AS er uavhengig potensielle leverandører av teknisk utstyr og entreprenørtjenester til slike anlegg og opptrer derfor utelukkende på klientens vegne i slike saker. Dette sikrer klienten de beste totalløsningene hvor den mest riktige teknologien balanseres mot de prosessene som klienten ønsker optimalisert og mest mulig effektive i driftsfasen.

Denne balansegangen og uavhengigheten har blitt et varemerke for Marine Construction AS, og blir verdsatt av klienter, gang etter gang.


Trykk på BILLEDGALLERI i venstre marg for flere bilder fra ulike prosjekter Marine Construction AS har gjennomført i årenes løp.
   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank