Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  OceanWave ventemerd
English menu
blank
 
blank Våre konsepter
    strek  
  • FarmBase Betongflåter
    strek  
  • SystemFarm Hengslede stålanlegg
    pil Tilleggsutstyr
•
    pil Billedgalleri SystemFarm
•
    strek  
  • HAVMERD- HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • Landbaserte oppdrettsanlegg
    strek  
  • AquaNor 2021
    strek  
  • Ventemerder for slakteanlegg
    strek  
  • Stive stålanlegg - Ocean Wave
blank           
 
 
 

 

Tilleggsutstyr

Tilrettelagt for bruk av mange driftshjelpemidler

1. Notstolper.
Posisjonert rundt hver merd for å letteregjøre not håndtering og løfteoperasjoner.

2. Kontrollplattform.
Montert på hovedbrygge for å optimalisere overvåkning av fisk og foringskontroll.

3. Notvektsystem.
Integrert i merdsystemet.

4. Lysstolper.
Montert med elektriske bokser med en eller tre fase kontakter.

5. SystemWinsj.
En flyttbar winsj på hjul med mange funksjoner utviklet for å gjøre løfteoperasjoner lettere.

6. Forbindelsesrampe mellom flåte og merdanlegg.
Lages i gangbar eller kjørbar versjon.


   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank