Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  OceanWave ventemerd
English menu
blank
 
blank Våre konsepter
    strek  
  • FarmBase Betongflåter
    strek  
  • SystemFarm Hengslede stålanlegg
    strek  
  • HAVMERD- HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • Landbaserte oppdrettsanlegg
    strek  
  • AquaNor 2021
    strek  
  • Ventemerder for slakteanlegg
    strek  
  • Stive stålanlegg - Ocean Wave
blank          

 
HavLiljen- Illustrasjon: Reidar Petersen, Marine Construction as og Bård Arnesen, Melk Design AS

 

HAVMERD- HavLiljen- et havlokalisert merdsystem

Nekst AS har fått godkjent noen av de 16 omsøkte utviklingskonsesjoner til sjøs sammen med Marine Construction som teknologiutvikler. Med på laget er også industri tungvekteren ABB og Sotrabaserte Maritime Engineering. «HavLiljen» er et generisk utformet havlokalisert merdsystem, som baserer seg på grunnleggende egenskaper fra offshore / subsea-teknologi, samt det beste fra norsk oppdrettsindustri.
Deler av teknologien patentsøkes, og vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om teknologi løftet på et sener tidspunkt.

Nekst AS mottok i Juli i år også konsesjon for bygging av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg utenfor Florø, med en kapasitet på 20,000 tonn. Dette anlegget vil ta i bruk det siste av teknologi, og det planlegges at det meste av vannet skal resirkuleres. Teknologien betyr en eksakt kontroll av vannkvalitet, optimal fiskevelferd og fiskehelse, og ingen inngrep i nærliggende vassdrag.

Biproduktet fra produksjonen på land omsettes til elektrisitet og varme ved hjelp av biogassproduksjon, og restproduktet fra gassproduksjonen kan anvendes som gjødsel. Vi tror at den korte driftstida i sjøen og en særs robust fisk betyr at vi unngår sykdom og avlusning og all bruk av medikamenter. Når stormen raser, trekker vi merden sikkert og trygt ned på dypere vann og unngår bølgekreftene og risiko for havari og rømming. Dette er bærekraftig opprett helt i tråd med hva Stortinget ber om.

Innovasjon Norge er med og har støttet prosjektet til Nekst fra første fase. Innovasjon Norge deler synet til Nekst om at sjømatnæringen trenger å ta i bruk ny teknologi.

Partner i Nekst, Kjell Audun Aasen, ser på ABB som en viktig samarbeidspartner, og ikke bare som bidragsyter i teknologi utvikling, både på land og sjø. Offshore anlegg må ha helt andre og strengere sikkerhetsregimer enn tradisjonelt oppdrett. Systemene må være vanntette, og her skal vi lære av olje og gassindustrien.

For ytterligere informasjon kontakt:

Kjell Audun Aasen, Partner i Nekst: +47 98690980 (kjell.audun@online.no)
Martin Ramsdal, Partner i Nekst: +47 95217073 (martin.ramsdal@nekst.no)
Tore Håkon Riple, Daglig leder I Marine Construction +47 93434501 (riple@marineconstruction.com)


   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank