Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  OceanWave ventemerd
English menu
blank
 
blank Våre konsepter
    strek  
  • FarmBase Betongflåter
    strek  
  • SystemFarm Hengslede stålanlegg
    strek  
  • HAVMERD- HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • Landbaserte oppdrettsanlegg
    strek  
  • AquaNor 2019
    strek  
  • Ventemerder for slakteanlegg
    strek  
  • Stive stålanlegg - Ocean Wave
blank          

 
 
 
 
 

 

Ventemerder for slakteanlegg


Marine Construction AS har de senere årene levert flere anlegg bestående av ventemerder for slaktefisk til de ledende aktørene innen fiskeoppdrett i Norge. Vi foretar også oppgraderinger av eksisterende stålanlegg slik at de effektivt kan konverteres til ventemerder. Slike oppgraderinger krever en god del nye verktøy som må integreres. Marine Construction AS foretar komplett design og leveranser av slike verktøy.


   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank