Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt
English menu
blank
 
blank Våre konsepter
    strek  
  • SystemFarm Hengslede stålanlegg
    strek  
  • FarmBase Betongflåter
    strek  
  • HAVMERD- HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • Landbaserte oppdrettsanlegg
    strek  
  • AquaNor 2015
    strek  
  • Ventemerder for slakteanlegg
    strek  
  • OceanWave Stive stålanlegg
blank          

vignett

 
 
 
 
 

Marine Construction AS har levert kvalitet siden 1992

Vårt mål er å utvikle og levere bedre oppdrettsteknologi, bidra til å redusere kundenes driftskostnader, forbedre arbeidsforholdene og bidra til god og miljøvennlig produksjon. Vi mener det er kombinasjonen av riktig valg av teknologi og et godt og fokusert management hos våre oppdragsgivere som gir de beste resultatene over tid.

Gjennom årelang erfaring og kontinuerlig kontakt med våre kunder, har vi satt oss selv i stand til stadig å gjøre forbedringer på våre eksisterende produkter og er også i stand til å utvikle nye konsepter. Et godt eksempel på denne tankegangen er den stadige forbedringen av FarmBase, vårt suksessrike betongflåtekonsept. Designet av disse betongflåtene blir stadig forbedret nettopp basert på denne nære kontakten med sentrale kunder. Ingen prosjekter er identiske. Nye kunder nyter alltid godt av de siste erfaringer og oppgraderinger, i tillegg til sine individuelle ønsker som alltid blir ivaretatt.

I VENSTRE MARG FINNER DU OVERSIKT OVER VÅRE ULIKE KONSEPTER OG TILHØRENDE BILLEDGALLERIER.

 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank