Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt
English menu
blank
 
blank Aktuelt
    strek  
  • HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • FarmBase 550 Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • FarmBase 500 til Marine Harvest region sør
    strek  
  • Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • To FarmBase 630 S/SL hos Cermaq Norway
    strek  
  • FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500
    strek  
  • Lenker
    strek  
  • SystemFarm ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Lerøy Midnor AS, Hitra: FarmBase 500
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: 18 stk. 30x30 m. SystemFarm
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk
blank          

 

FarmBase 550 Cermaq Norway i Finnmark

FarmBase 550 betongflåter fra Marine Construction er operative i Finnmark.

Flåtene er spesialdesignet for å dekke behovet til Cermaq Norway. Dette flåtekonseptet er skreddersydd for Mainstream's isolerte operasjoner i Finnmarksfjorder.

Flåtene er en kombinasjon av siloer med foringsanlegg og et stort sekkelager. I tillegg er det betydelige servicefaciliteter, bl. fem lugarer med egne bad. Turnusordninger krever at det er utvidede servicefaciliteter og Marine Construction har integrert alle ønsker Cermaq Norway har hatt som følge av sine unike driftsmessige forhold.

Dette er FarmBase nr 9 og 10 levert til Cermaq Norway, noe som beviser at vårt betongflåtekonsept er godt egnet på tøffe og utsatte lokaliteter i Finnmark.


   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank