Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  Produkter som er gått ut av produksjon
English menu
blank
 
blank Aktuelt
    strek  
  • HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • FarmBase til Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • FarmBase 500 til Marine Harvest Norway, region sør
    strek  
  • Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • FarmBase 630 med sekkelager, Cermaq Norway
    strek  
  • FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500
    strek  
  • Lenker
    strek  
  • SystemFarm ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Lerøy Midt, Hitra: FarmBase 500
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: 18 stk. 30x30 m. SystemFarm
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk
blank          

 

FarmBase til Cermaq Norway i Finnmark

FarmBase 625 og 550 betongflåter fra Marine Construction er operative i Finnmark.

Flåtene er spesialdesignet for å dekke behovet til Cermaq Norway. Dette flåtekonseptet er skreddersydd for Cermaq's isolerte operasjoner i Finnmarksfjorder.

Flåtene er ulikt oppbygd. En type har en kombinasjon av siloer med foringsanlegg og et stort sekkelager. Andre typer har 500 tonn silokapasitet og stort lager.I tillegg er det betydelige servicefaciliteter, bl. flere lugarer med egne bad. Turnusordninger krever at det er utvidede servicefaciliteter.Marine Construction har integrert alle ønsker Cermaq Norway har hatt som følge av sine unike driftsmessige forhold i nord.

Dette er FarmBase nr 9 og 10 levert til Cermaq Norway, noe som beviser at vårt betongflåtekonsept er godt egnet på tøffe og utsatte lokaliteter i Finnmark.


   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank