Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  Stive stålanlegg
English menu
blank
 
blank Aktuelt
    strek  
  • HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • FarmBase til Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • FarmBase 500 til Marine Harvest Norway, region sør
    strek  
  • Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • FarmBase 630 med sekkelager, Cermaq Norway
    strek  
  • FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: To FarmBase 500
    strek  
  • Lenker
    strek  
  • SystemFarm ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Lerøy Midt, Hitra: FarmBase 500
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: 18 stk. 30x30 m. SystemFarm
    pil Billedgalleri
•
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS: Landbasert tilvekstanlegg for torsk
blank          

 
 
 
 
 

 

Sanford Ltd. New Zealand: 18 stk. 30x30 m. SystemFarm

Marine Construction AS leverte i 2008 og 2009 18 bur 30x30 meter SystemFarm til et av de ledende fiskeriselskapene på New Zealand, Sanford Ltd. Anlegget brukes til produksjon av King Salmon (Chinook).

Trykk "Billedgalleri" i venstre marg for å se bilder fra installasjonsarbeidet på New Zealand.

   
 

   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank