Det handler om detaljene
    |  Aktuelt |  Om Marine Construction |  Våre konsepter |  Design og implementering |  Referanser |  Kontakt |  OceanWave ventemerd
English menu
blank
 
blank Våre konsepter
    strek  
  • FarmBase Betongflåter
    pil Billedgalleri
•
    pil Sinkaberg-Hansen
•
    pil FarmBase 525 til Nordlaks oppdrett
•
    pil FarmBase 525 til Nordlaks oppdrett
•
    pil FarmBase 630
•
    strek  
  • SystemFarm Hengslede stålanlegg
    strek  
  • HAVMERD- HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • Landbaserte oppdrettsanlegg
    strek  
  • AquaNor 2021
    strek  
  • Ventemerder for slakteanlegg
    strek  
  • Stive stålanlegg - Ocean Wave
blank          


FarmBase  under slep

Godt innsyn og god kontroll fra toppetasjen
 
Godt innsyn og god kontroll fra toppetasjen
 

 

FarmBase 525 til Nordlaks oppdrett

Marine Construction levert flere FarmBase til Nordlaks oppdrett. Her er den Nordlaks den åttende i rekken av forflater i betong til Nordlaks oppdrett.


FarmBase nr. 8 fra Marine Construction til Nordlaks.
En FarmBase 525 versjon med 6 siloer. FarmBase 525 er utstyrt med 6 linjers foringsanlegg med velgerventiler på alle linjer. 3 generatorer sørger for nok kraft til å drifte foringsanlegget og annet driftsutstyr på flåten.

Ensilasjeanlegget består av to tanker med til sammen 100m3 lagringskapasitet, komplette omrørings- og prosessystemer, kvern med 12 tonns kapasitet per time, kartipper og kran. Alt konsentrert for effektiv drift.

Marine Construction’s nye automatiske lukeåpnersystem er montert på disse flåtene. Systemet opereres enten lokalt eller fra foringsbåt med enkle sms kommandoer. Forleveranser kan da foregå uten at det er personale om bord på flåten.   
Marine Construction as, Industriveien 95, N-5210 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 www.marineconstruction.com
blank