It's all about the details
    |  News section |  About Marine Construction AS |  Our Concepts |  Design and implementation |  References |  Contact us |  *Produkter som er gått ut av produksjon
Norsk
blank
 
blank News section
    strek  
  • *HavLiljen- et havlokalisert merdsystem
    strek  
  • *FarmBase 700 Lerøy Midt
    strek  
  • *FarmBase til Cermaq Norway i Finnmark
    strek  
  • *FarmBase 500 til Marine Harvest Norway, region sør
    strek  
  • *Nova Sea SystemFarmanlegg i tilknytning til slakteriet på Lovund
    strek  
  • *FarmBase 630 med sekkelager, Cermaq Norway
    strek  
  • *FarmBase 500 hos Salmar Farming, Frøya
    strek  
  • Sjøtroll Havbruk AS: Delivery of a new FarmBase 500
    strek  
  • Links
    strek  
  • *SystemFarm ventemerdanlegg hos ASTAFJORD
    strek  
  • *Slakteanlegg Cermaq Norway, avd. Alsvåg
    strek  
  • Lerøy Midnor AS, Hitra - Norway: Delivery of new FarmBase 500
    strek  
  • Sanford Ltd. New Zealand: Delivery of SystemFarm steel cages
    strek  
  • Atlantic Cod Farms AS, Norway: Design of world's largest land-based cod fry facility
blank          


What's in the pipeline?

Our news section offers information about recent orders, deliveries, and developments at Marine Construction.

Please note that some of the articles have their own picture gallery.
 

   
Marine Construction as, Industrivegen 95, N-5200 OS - Telefon: (+47) 5657 0200 - Faks: (+47) 5657 0220 - Web: www.marineconstruction.com
blank